3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ
ΠΟΛΙΧΝΗ - Τ.Κ. 56728
ΤΗΛΕΦΩΝΟ & FAX: 2310626055
Δνση Ιστοσελίδας: http://3dim-polichn.thess.sch.gr
E-MAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ: mail@3dim-polichn.thess.sch.gr
 

Το site είναι υπό κατασκευή
ΕΛΛΑΔΑ - GREECE
ΕΛΛΑΔΑ - GREECE
3ο Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης
Συζήτηση 3ου Ολήμερου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης (Τάξη Δ1)